Back to top

Soproni plébániák elérhetőségei

Árpád-házi Szent Margit Plébánia
9400 Sopron, Szent Margit u. 4.
Tel.: 99/523-648 Fax: 99/523-649
www.szentmargit.sopron.hu; julianeumiroda@gmail.com

Kertvárosi Plébánia (Bánfalva)
9400 Sopron, Ady Endre u. 197.
Tel.: 99/316-151

Szent György Plébánia
9400 Sopron, Szent György u. 7.
Tel.: 99/525-030; +36 30/232-3434; +36 20/364-6355
www.domsopron.hu; szentgyorgy.sopron@gmait.com

Szent Imre Plébánia
9400 Sopron, Révai Miklós u. 1.
Tel.: 99/523-708
www.szentimre.sopron.hu; iroda@szentimre.sopron.hu

Szent István Plébánia
9400 Sopron, Szent István park 1.
Tel.: 99/312-697; +36 30/302-9694
www.szentistvansopron.hu; szentistvansopron@gmail.com

Városplébánia
9400 Sopron, Szentlélek u. 2.
Tel.: 99/508-080 varosplebania@sopron.hu

Domonkos Templom és Rendház
9400 Sopron, Széchenyi tér 4.
Tel.: 99/508-985; +36 20/ 481-3979; szaakrop@freemail.hu

Szeplőtelen Fogantatás (Orsolyita) Templom
9400 Sopron, Orsolya tér 2.
orsolyatemplomsopron@gmail.com

Kórházlelkészi szolgálat
9400 Sopron, Szent György u. 7.
www.korhazkapolna.hu; korhazlelkesz.sopron@gmail.com
Tel.: +36 20/773-8655; +36 30/849-8280

Nagyboldogasszony (Bencés) Templom
9400 Sopron, Templom u. 1.