Árpád-házi Szent Margit Plébánia
Marics István plébános
9400 Sopron, Szent Margit u. 4.
Tel.: 99/523-648; 30/566-81-82
www.szentmargit.sopron.hu; julianeumiroda@gmail.com

Kertvárosi Plébánia (Bánfalva)
Németh Attila plébános
9400 Sopron, Ady Endre u. 197.
Tel.: 99/316-151; 30/844-27-65

Szent György Plébánia
Horváth Imre kanonok, esperes-plébános
9400 Sopron, Szent György u. 7.
Tel.: 99/525-030; 30/719-96-56
www.domsopron.hu szentgyorgy.sopron@gmait.com

Szent Imre Plébánia
Németh István plébános
9400 Sopron, Révai Miklós u. 1.
Tel.: 99/523-708; 20/353-13-72
www.szentimre.sopron.hu; iroda@szentimre.sopron.hu

Szent István Plébánia
Bajkai Csaba plébános
9400 Sopron, Szent István park 1.
Tel.: 99/312-697; 20/490-11-09
www.szentistvansopron.hu; szentistvansopron@gmail.com

Városplébánia
Horváth Imre kanonok, esperes-plébános
9400 Sopron, Szentlélek u. 2.
Tel.: 99/508-080; 30/719-96-56 
varosplebania@sopron.hu

Domonkos Templom és Rendház
9400 Sopron, Széchenyi tér 4.
Tel.: 99/508-985; 30/ 844-27-65; szaakrop@freemail.hu

Szeplőtelen Fogantatás (Orsolyita) Templom
Kovács Gergő Vilmos atya
9400 Sopron, Templom u. 7.
Tel: 30/ 424-74-08
orsolyatemplomsopron@gmail.com

Soproni Kórházlelkészség
Horváth László kórházlelkész
9400 Sopron, Szent István park 1.Tel.: +36 20/773-8655; +36 30/849-8280
www.korhazkapolna.hu; korhazlelkesz.sopron@gmail.com

Nagyboldogasszony (Bencés) Templom
9400 Sopron, Templom u. 1.

Katolikus Konvent
Tel: 312-221