Megjelenés dátuma Heti idézet

A nagy erényeket azok a nagy akadályok szülik, amelyeket legyőznek.
(Nicholas Sébastien Roche de Chamfort)

Az embernek (...) nincs joga arra, hogy lemondjon a kegyelemről, a mennyet átadja az angyaloknak és a verebeknek.
(Jozeph Kentenich)

Az Úr adta; nem hagyom, hogy az ördög vigye el. (XII. Károly svéd király)

Könnyű az embereket általában szeretni. Csak akikkel együtt kell élni, azokat nehéz. Ám tegyük hozzá: nekik is nehéz bennünket szeretni… (Gyökössy Endre)

A tigrist a vadászat előtt gondolatban el kell ejteni – a többi csak formalitás. (Konfucius)

Tedd, amire képes vagy; imádkozz azért, amire képtelen vagy, és Isten megadja majd neked a képességet! (Szent Ágoston)

Egy pár kesztyű semmit sem tehet magától: de amint beledugom a kezemet, sok mindenre képes lesz. Valójában nem is a kesztyű, hanem a kezem a kesztyűben az, ami valamit is tehet. Mi a kesztyűk vagyunk. A bennük levő Szentlélek a kéz, aki a munkát végzi. Nincs más dolgunk, mint helyet készítenünk a Kéz számára. (Corrie ten Boom)

Az igyekezet a lehetetlent is lehetővé teszi. (Baltasar Gracián)

Nem baj, ha lejtőn haladunk – csak felfelé haladjunk. (André Gilde)

Sohase engedjétek, hogy bármi akkora szomorúsággal töltsön el, hogy feledtesse veletek a feltámadott Krisztus örömét! (Teréz anya)

A szeret művészet:

szeretni anélkül, hogy uralkodnánk,

közel lenni anélkül, hogy elnyomnánk,

szabadságot adni anélkül, hogy elhagynánk,

és mindvégig vele maradni. (Jörg Zink)

Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát. (Martin Luther King)

Istent abban kell megtalálni és szeretni, amit éppen a mai napra nyújt nekünk. (Dietrich Bonhoffer)

Ha egyszer Isten ereje átalakította szívünket, megtörténhet az a csoda, hogy hatásunkra környezetünk is átalakul. (Loyolai Szent Ignác)

Nem elég Jézusnak örülni, hanem Jézusban kell örülni. (Turóci)

Az igazi szeretet akkor kezdődik, amikor nem várunk cserében semmit. (Antoine de Saint-Exupéry)

Gyakran rágunk, rágicsálunk. Ó, nem „egyszerű” húst, hanem emberhúst: egymást rágicsáljuk. Nemcsak böjt, hanem a szeretet igazi cselekedete lesz, ha lemondunk az „emberhúsról” ha megtartóztatjuk magunkat szavainkban. (Gyökössy Endre)

A szerelmesek az Istent is jókedvre derítik. (Johann Wolfgang Goethe)

Egy történet szerint egyszer egy festőt megkértek, hogy fesse le kívülről a templom falait. Hogy nagyobb haszonhoz jusson, túl sok hígítót kevert a festékbe és így dolgozott. Hajnalban hatalmas zápor tört ki és az eső lemosta a festést. Amikor a festő rájött, hogy csalására fény derült, térdre borult és így imádkozott: „Ó Istenem, nagy bajban vagyok. Kérlek, segíts ki ebben a helyzetben. Mit tehetek most?” És Isten hangja hangosan és tisztán ezt felelte: „Kezd újra, de jól! Fesd le ismét a falat, de rendesen!”

Keveset beszélj, sokat hallgass! (Loyolai Szent Ignác)

Nem a hely vagy a körülmény, hanem egyedül a gondolat tesz valakit boldoggá vagy szerencsétlenné. (Sir Roger L’Estrange)

A legnagyobb vereség a világon: megszokni a rosszat. (Ravasz László)

„Ne féljetek!” – mondja Gazdánk. – A rémisztő napi hírek sajnos mind igazak, mégis azt üzenem: „Ne félj, és mondd meg az én népemnek, hogy ne féljen soha! Van még Valaki, aki beleszól a világ életébe”. (Gyökössy Endre)

A tegnap elmúlt, a holnap még nincs itt, de ma segít az Úr. (H. Bezzel)

Amik vagyunk, az semmi, amit keresünk, az minden. (Hölderlin)