Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2019. augusztus 17.

Jézus mondja: „Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem... bízzatok, mert legyőztem a világot.” Jn16,33.
Uram, Jézus Krisztusom, amikor elbúcsúztál a tieidtől, itt hagytad nekik a nyomorúságot, hogy hazavágyjanak, a Te békességedhez meneküljenek belőle. Ajándékozd meg mindazokat, akik keresnek Téged, azzal a biztos menedékkel, amelyet a te egyetlen és örök könyörületedben találhatnak meg, ha az élet nyomorúsága és félelme, valamint mindannyiunk bűne és gondja elől Hozzád menekülnek.
Vigasztald meg szavaddal mindazokat, akik szomorúan haladnak utadon, erősítsd meg az összeroskadókat, segíts az aggodalmaskodón, gyógyítsd meg az elhagyottakat és könyörülj rajtam minden szükségemben.
Végül pedig, mert ígérted, hogy a tieid az örökkévalóságban a Te győzelmed gyümölcseit fogják élvezni, kérlek, hogy egykor majd én is a Te erődből éljek, ami mindent Hozzád vonz, mert hiszen minden a Tiéd. Kérlek, engedd meg, hogy Nálad biztonságos békében élhessek. Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. augusztus 3.

Alakíts!
Ez az én imám, Hozzád, Uram: vágj csak, vágj szívembe ott, ahol nyomorúságos gyöngeségeim gyökere van!
Adj erőt, hogy örömet és bánatot könnyen viseljek el!
Adj erőt, hogy szeretetem gyümölcsöző legyen a Te szolgálatodban!
Adj erőt, hogy soha meg ne tagadjam a szegényt, és ne hajtsak térdet a féktelen hatalom előtt!
Adj erőt, hogy lelkemet a napi apró-cseprő gondok fölé emeljem!
S adj erőt, hogy erőmet szeretettel alárendeljem akaratodnak! (Rabindranath Tagore)

Beküldés dátuma: 2019. július 26.

Adj nekem, Istenem, gyermeki szívet, hogy higgyek; gyengéd szívet, hogy szeressek; erős szívet, hogy bátran cselekedjem!
Adj gyermeki hitemhez biztonságérzetet, nyugalmat;
a szerető gyengédséghez tisztaságot és bensőséget;
a férfias tetterőhöz alázatosságot és bizakodást!
Ha mindezt megadtad nekem, ezzel már elég gazdag vagyok, s minden imámat meghallgattad.

Beküldés dátuma: 2019. július 6.

Segíts, Uram, hogy legyek:
belsőleg ártatlan; külsőleg egyszerű;
társalgásban szerény; életemben példás.
Légy velem, Uram, hogy ügyeljek:
természetem fékezésére,
a kegyelem ápolására,
parancsaid megtartására,
az üdvösség elnyerésére.
Tanuljam meg Tőled:
mily csekély, ami földi,
mily nagy, ami isteni,
mily rövid, ami ideiglenes,
milyen tartós, ami örökkévaló. Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. június 30.

Önmagam és mások elviselése
Nehezen viselem el, Uram, azokat az embereket, akik másnak mutatják magukat, mint amik. De most arra gondolok, Uram, hogy van nekik is egy nagy lehetőségük.
Hálás is vagyok nekik azért, hogy nem akarnak botrányt okozni, elrejtik fertőző sebeiket a világ színe elől.
Köszönöm nekik azt is, hogy figyelmeztetnek a magam tartalom nélküli látszataira. Te figyelmeztetsz általuk.
Legfőképpen azt köszönöm, Uram, hogy láttukra eszembe juttatod: nem elég kereszténynek lenni - annak is kell látszani! (Rosdy Pál)

Beküldés dátuma: 2019. június 22.

Istenem, létezne-e valami, aminek nem Nálad, a Te szellemedben van és a Te szívedben lenne már öröktől fogva otthona és végső alapja?
Rólad mi mást mondhatnék, mint azt, hogy Istenem vagy, minden kezdésem és végzésem Ura, Istene, örömömnek, bánatomnak és egész életemnek Istene? Igen, még akkor is, amikor azt vallom, hogy Neked nincs rám szükséged, mert felesleges vagyok, mert messze trónolsz ama völgyek felett, amelynek ölén vesződséges életem útjai húzódnak.
Akkor is csak életem Istenének nevezlek.
Mert Istene lehetnél-e életemnek, ha nem lennél több, mint csupán az életem Istene? (K. Rahner)

Beküldés dátuma: 2019. június 7.

Uram,
amikor éhes vagyok, küldj valakit, akinek élelemre van szüksége;
amikor szomjazom, küld valakit, akinek vízre van szüksége;
amikor fázom, akkor küldj valakit, akinek melegre van szüksége;
amikor szenvedek, küldj valakit, akit meg kell vigasztalni;
amikor a keresztem nehéz, küldj valakit, akivel megosztom a terhet;
amikor nincstelen vagyok, küld valakit, aki szegényebb mint én;
amikor nincs időm, küldj valakit, akinek egy kicsit segíthetek;
amikor bátortalan vagyok, küldj valakit, akit bátorítani kell;
amikor megértésre vágyom, küldj valakit, akit meg kell érteni;
amikor szeretném, hogy gondomat viseljék, küldj valakit, akinek gondját viselhetem;
amikor magamra gondolok, fordítsd gondolataimat mások felé.

Beküldés dátuma: 2019. június 1.

Legyen időd a munkára - ez a siker ára.
Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra - kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez isteni kiváltság.
(Régi ír áldás)

Beküldés dátuma: 2019. május 21.

Rokkantak imája
Istenem! Tudtod és akaratod nélkül semmi nem történik a világon. Valamilyen formában a te akaratod is, hogy olyan vagyok, amilyen. Amikor látom az egészségtől duzzadó embertársaimat, lázad bennem a természetes emberi vágy, hogy miért nem lehetek én is olyan - és minden szempontból teljes értékű ember -, mint a többiek? De a lázadás nem segít. Próbálom elcsitítani, és belesimulni kezedbe, elfogadni akaratodat. Kérlek, Istenem, segíts! Add kegyelmedet, hogy tudjam, érezzem: állapotom nem büntetés, választottad vagyok, alkalmat adtál és adsz nekem arra, hogy kiegészítsem Krisztus szenvedését embertársaim javára.
Adj kegyelmet, Istenem, hogy lássam, érezzem, atyai arcod szeretetének fénye ragyog felém; így könnyebb lesz elfogadni a változtathatatlant, és felajánlani a magam és mások üdvösségéért. Fogadd el hát tőlem, Istenem, testi gyengeségemet azokért, akik látván látnak; csak Téged nem.
Fogadd el azokért, akik hallván, nem hallanak; mindent meghallanak, csak a te szavadat nem.
Fogadd el azokért, akik kezüket mindenre használják, de imára soha nem tudják kulcsolni; akik ütni tudnak, de simogatni nem.
Fogadd el azokért, akiknek mindenkihez van szavuk, csak előtted néma a nyelvük. Fogadd el azokért, akik mindenről beszélnek, csak Rólad nem. Fogadd el azokért, akiket a lábuk mindenhová elvisz, de templomod felé soha vagy csak nagyon ritkán irányítják lépteiket. Fogadd el azokért, akik lejárják a lábukat a földi boldogság, boldogulás érdekében, de egyetlen lépést sem tesznek az örök boldogság, az égi haza felé.
Fogadd el azokért, akiknek eszébe sem jut, hogy egészségükért megérdemelnél egy „köszönöm”-öt; akik mindenre felhasználják életüket, egészségüket, csak arra nem, hogy az Istenen és felebaráti szereteten keresztül építsék a hozzád vezető utat, Jézusom! Légy az én Cirenei Simonom, hogy általad és segítségeddel könnyebb legyen a keresztem, és állapotomból áldás és üdvösség fakadjon azok számára, akikért életem keresztútját felajánlom.
És áldd meg, ezerszer áldd meg azokat, akik eddig is mellettem álltak; akiknek szeretete, segítsége, gondoskodása szüntelenül ezt sugározza felém: még így is érdemes élni! Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. május 3.

Maradj velünk, Urunk, mert alkonyodik, és közeleg az este!
Maradj velünk és egész egyházaddal! Maradj velünk a nap alkonyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán is!
Maradj velünk, kegyelmeddel és jóságoddal, szentségeddel, vigasztalásoddal és áldásoddal!
Maradj velünk, amikor ránk ereszkedik a bánat és szorongás éje, amikor ránk zuhan a kétség és kísértés sötétje s a keserű halál komor éjszakája!
Maradj velünk, mindannyiunkkal, akik tebenned hisznek, az idők végezetéig.

Beküldés dátuma: 2019. április 20.

Mindenható jó Isten, mindnyájunkkal úgy törődsz, mintha egyedül velünk törődnél és mindannyiunkkal mintha mind egy lennénk… Boldog az ember, aki szeret Téged, felebarátját tebenned és ellenségét érted. Látjuk, hogy múlnak el dolgok, hogy lépnek mások a helyébe, Te azonban örökké megmaradsz Istenünk, Atyánk, Te vagy a legfőbb jó, bármit bocsátasz is ránk, Tebenned bízunk és így semmit sem vesztünk. A magad számára teremtettél bennünket és nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg benned meg nem nyugszik. Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. április 15.

Jóságos Istenem, életemet a te akaratod irányítja. Hányszor fohászkodtam imádsá¬gomban: Legyen meg a te akaratod. Most ezt akarom erősíteni magamban. Elfogadom életemet, betegségemet, gyógyulásomat vagy halálomat úgy, ahogyan te akarod. Erősíts meg ebben a szándékomban és add, hogy így viselhessem betegségemet. Jóságod adjon erőt, hogy megnyugodjam gondviselő akara¬todban zúgolódás, méltatlankodás nélkül. Istenem, erőm és bátorságom most és mindörökké. Ámen. (Megnyugvás Isten akaratában)

Beküldés dátuma: 2019. április 6.

Imádság betegségben
Istenem, Atyám, nehezemre esik most azt mondanom: „Legyen meg a te akaratod.” Letört vagyok és már bátorságom sincs. Fájdalmaim szinte viselhetetlenek. Minden, ami oly bőven kitöltötte életemet, most olyan messzinek tűnő számomra: Az emberek, akikhez kötődött az életem, a munkám, bará¬taim, mindennapi tevékenységem. Magam vagyok, egészen egyedül, de veled szeretnék lenni életemnek ezekben a nehéz óráiban.
Bármennyire is erőtlen vagyok, mégis megkísérlem, hogy igent mondjak arra, ami most velem történik. Ámen.

Beküldés dátuma: 2019. március 30.

Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap
a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen el?
Uram, neked adom ma a kezemet.

Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, neked adom a lábamat.

Uram, akarod a hangomat,
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szava szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.

Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap
a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet. (Kalkuttai Teréz Anya)

Beküldés dátuma: 2019. március 27.

Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban. Törd meg szívem keménységét, és szabadíts meg béklyóimtól!
Adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az igazi barátságra!
Nyisd meg szívemet felebarátaim közeledésére! Vegyem észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség!
Lássák meg bennem az emberek az őszinte szándékot, hogy minden gondjukban, bajukban szívesen osztozom, s ha valami jót tehetek érdekükben, mindig számíthatnak rám!
Uram, tárd föl szívemet, hiszen te ismered a legjobban!
Add, hogy mindenkinek mindene lehessek!

Beküldés dátuma: 2019. március 16.

Úti Boldogasszony, taníts meg minket, hogy ne siessünk szerteszét vezető utakra, hanem várjuk csendben „Őt, akinek el kell jönni, Őt, aki lehetetlen, hogy el ne jöjjön”.
Úti Boldogasszony, terád bízom magam, miután meghallottam a csöndben annak hívását, „akinek el kell jönnie, aki lehetetlen, hogy el ne Jöjjön”.
Úti Boldogasszony, amikor majd választanunk kell, amikor majd távoznunk kell, hogy feleljünk a hívás követelő szavára, imádkozz értünk. (Patrice Gaczinski)

Beküldés dátuma: 2019. március 11.

Jézusom, hálát adok neked a szentáldozás nagy kegyelmeiért. Köszönöm, hogy betértél lelkem hajlékába. Kérlek, mindig légy velem és maradj nálam. Te légy erőm az élet küzdelmeiben, türelmem a szenvedésben, menedékem a kísértések idején, és bizodalmam a halál óráján. Jézusom, neked élek; Jézusom, neked halok; Jézusom a tied vagyok és a tied is akarok maradni mindig: életemben és halálomban. Ámen.

Könyörögjünk! Istenünk, te azt akartad,
hogy egy kenyérből és egy kehelyből részesüljünk.
Segíts úgy élnünk,
hogy Krisztusban egyek legyünk,
és a világ üdvösségéért örvendezve hozzuk a jócselekedetek gyümölcsét.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. (Áldozás / szentmise után)

Beküldés dátuma: 2019. március 2.

Akarom, fontos ne legyek magamnak,
a végtelen falban legyek egy tégla.
Lépcső, min felhalad velünk valaki más.
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
de a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely széthordja a magot,
de nem bontja ki szirmát a virágnak.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl.
Legyek a csönd, mely mindig enyhet ad.
Legyek a kéz, mely váltig simogat.
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a vén föld fekete szívéből
egy mély sóhajtás fel a magas égig.
Legyek drót, melyen üzenet megy végig,
és cseréljenek ki, ha leszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek hegedű, mely a végtelenbe sír,
míg le nem teszi a művész a vonót. (Reményik Sándor nyomán)

Beküldés dátuma: 2019. február 23.

Nehéz a keresztem, megváltó Jézusom, de amit rám mértél, szívesen hordozom. Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz, eléd térdelek, bármilyen csapást adsz. Isten Fia voltál, mégis összerogytál, én pedig semmiség vagyok, még kisebb a pornál is…
Viszem keresztemet, csak adj erőt hozzá, ha Neked úgy tetszik, váljak áldozattá. Minden bűnömet bocsásd meg a földön, hogy a másvilágon engem ne gyötörjön. Légy hozzám irgalmas, mennynek, földnek Ura, könyörögj érettünk Jézusunk Szent Anyja!

Beküldés dátuma: 2019. február 18.

Fogadd el, Uram, szabadságomat,
fogadd el egészen!
Vedd értelmemet, akaratomat,
s emlékezésem!

Mindazt, amim van, s ami vagyok,
Te adtad ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
egyszerre mindent.

Legyen felettünk korlátlan úr
rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékodul:
szeretnem Téged!

Csak a szeretet maradjon enyém
a kegyelemmel.
S minden, de minden gazdagság enyém,
más semmi nem kell.

  • <
  • 2 / 6
  • >