Back to top

Archívum

Beküldés dátuma: 2020. szeptember 10.

A vasárnapi szentmisék nem maradnak el a kórház teljeskörű zárlata ellenére. A kápolna látogatható.
Kötelező a szentmiséken a távolságtartás (a kápolna előtt is tartózkodhatnak - hangszóró), a kézfertőtlenítés és a szájmaszk (felnőtteknek) használata.

Beküldés dátuma: 2020. június 27.

Böcskei Győző atya a Szent István templomban ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját. Az ezüstmise 10-kor kezdődik. Bővebb információ a Szent István templom honlapján.

Beküldés dátuma: 2020. május 29.

Pünkösdvasárnap 11 óra
Pünkösdhétfő (Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja): szentmise nem lesz

Beküldés dátuma: 2020. május 19.

Megyéspüspök úr a megszorító rendelkezések lassú feloldását rendelte el. Így megengedett a nyilvános szentmise. A 65 év felettieknek még nem javasolja a templomi közösségben való megjelenést.

A kápolna különleges helyzete miatt az igazgatással való egyeztetés után semmi akadálya a kórházkápolnai szentmiséknek.

portai szolgálat a szentmisére jött híveket beengedi. Itt kötelező protokoll a testhőmérés, szájmaszk és belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.

A kórházkápolnában is kötelező a védelmi feltételek betartása: távolság, maszk (szentmise alatt is). Amennyiben a kápolna „megtelt”, a kápolna ajtó előtti területen vehetnek részt a szentmisén (a hangosítás biztosított).

Az áldoztatás csak kézbe történhet. Biztonságosabb, ha én közelítem meg az áldozni szándékozókat (jelezze szándékát). Gumikesztyűben áldoztatok.

Olvasói szolgálat elfogadható. Ám egymást védjük, ha ministráns szolgálatot egyelőre kerüljük.

Régen találkoztunk, szívesen beszélgetnénk, mint máskor tettük… Kérem, kerüljük a csoporto­sulást.

„Az Úr hűséges: ő megerősít titeket és megőriz a gonosztól.” (2 Tesz 3,3)

Kérem, jelezzék egymásnak, a kórházkápolnai híveknek, hogy újra együtt ünnepelhetjük a szentmisét. László atya

Beküldés dátuma: 2020. május 7.

Megyéspüspök úr a megszorító rendelkezések lassú feloldását rendelte el (lásd püspöki körirat). Így megengedett a nyilvános szentmise. A 65 év felettieknek még nem javasolja a templomi közösségben való megjelenést.

A kápolna különleges helyzete miatt és az intenzív vírusveszély miatt csak az igazgatással való egyeztetés után tudunk a szentmise lehetőségéről dönteni. Emiatt további értesítésig a Kórházkápolnában még NEM lesz szentmise. Kérjük a testvérek türelmét.

Beküldés dátuma: 2020. március 19.

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA rendelkezéséből

A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától, a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani… Helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén… A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra.

SEGÍTHETEK A VASÁRNAP MEGÜNNEPLÉSÉBEN

A vasárnap megszentelését segíti a hetente megjelenő szórólap (Gondolatok vasárnapra) és a kéthetenkénti Paraklétosz (Bátorító gondolatok a beteg és a bajba jutott embereknek).

!!!! A KÓRHÁZKÁPOLNA EGÉSZ NAP NYITVA. AZ ELŐTÉRÉBEN TALÁLJA MEG A SZÓRÓLAPOKAT!!!!! A SZÓRÓLAPOK ONLINE IS OLVASHATÓK ITT A HONLAPON, ILL. FACEBOOK OLDALUNKON. SZÍVESEN ELKÜLDJÜK EMAILBAN IS, AMENNYIBEN MEGADJA CÍMÉT!

Beküldés dátuma: 2020. február 15.

A Kórházkápolna tetőzetének felújítása és a belső festés befejeződött, így február 7-től a Szentmisék már újra a kápolnában lesznek. A külső munkák (lábazat, festés, csapadékelvezetés) az időjárás függvényében kerülnek majd elvégzésre.

Beküldés dátuma: 2019. december 20.

Miserend a kórházi folyosón (I. épület):
December 25. (szerda) 11 óra
December 26. (csütörtök) 11 óra
December 29. (vasárnap) 11 óra
Január 1. (szerda) 11 óra
Január 5. (vasárnap) 11 óra
Január 6. (hétfő) 11 óra (vízkereszt)

Szanatóriumi szentmisék
December 25. (szerda) 15 óra
Január 1. (szerda) 15 óra

Beküldés dátuma: 2019. október 19.

Kórházkápolnánk jelenleg felújítás alatt áll. A vasárnapi szentmiséket a felújítás alatt a kórház I. épületének földszintjén tartjuk.

A kivitelező és a műszaki ellenőr február közepét valószínűsíti a használatbavétel időpontjának.
Köszönjük azoknak, akik kitartanak és jönnek a kórház I. számú épületébe vasárnapról-vasárnapra.

Beküldés dátuma: 2018. december 21.

KÓRHÁZKÁPOLNA

December 25. (karácsony) 11 óra
December 26. (karácsony másnapja) 11 óra
December 30. (Szent Család) 11 óra
Január 1. (újév) 11 óra
Január 6. (Vízkereszt) 11 óra
Január 13. (Urunk megkeresztelkedése) 11 óra

SZANATÓRIUM

December 25. (karácsony) 15 óra
Január 1. (újév) 14.30 óra

FABRICIUS EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHON

December 24. (elővételezett karácsonyi szentmise) 16 óra
December 29. (Szent Család ünnep - elővételezett) 15 óra
Január 1. (újév) 16 óra
Január 5. (Vízkereszt - elővételezett) 15 óra
Január 12. (Urunk megkeresztelkedése elővételezett) 15 óra

BENCÉS TEMPLOM

December 24. („éjféli” szentmise) 20 óra
December 25. (karácsony) 8 óra
December 26. (karácsony másnapja) 8 óra
December 30. (Szent Család) 8 óra
Január 1. (újév) 8 óra
Január 6. (Vízkereszt) 8 óra
Január 13. (Urunk megkeresztelkedése) 8 óra

Beküldés dátuma: 2018. december 4.

Adventi koszorú üzenete

A zöld adventi koszorúnak üzenete van számodra: sose add fel a reményt! A sötétben is ott pislákol a fény, ha jól kinyitod a szemed! Persze nem akármilyen reménységre gondolok, hanem Krisztusra. És nem is akármilyen fényre, nem fényárra vagy neonra, hanem arra a világosságra, ami Krisztusban jött el közénk. Az adventi koszorú, de az egész adventi idő sem beszél másról, mint Jézusról.

Adventi ima

Minden advent Téged vár, Uram. Mert bár eljöttél a világba, meg kell érkezned az emberek szívébe is, én szívembe is. Jöjj el az én esendő életembe! Jöjj el törvényeiddel. Azok adják életem rendjét! Jöjj el szereteteddel, mert csak a szeretetben alakulhatok igazán emberré! Jöjj el, Uram, Jézus!

Történet adventra

Távol-Keleten az egyik városban óriási vihar kerekedett. A repülőteret sem kímélte meg. Az utasok futva közelítették meg a repülőteret. Mindenki helyet foglalt és türelemmel várták a félszállást. Elhangzott a figyelmeztetés is, hogy állítsák egyenesbe a szék támláját és a mentőövet is kössék be. Várták az indulás idejét. Váratlanul feltűnt egy férfi, aki lóhalálában futott a gép félé. A zuhogó esőben egy felöltőt tartott a feje fö­lé. Az elkésett vendég energikusan dörömbölt a repülőgép ajtaján és bebocsátást kért. Az utaskísérő gesztikulálva magyarázta, hogy nem lehet, már késő. Erre a férfi még erősebben dörömbölt. Az utaskísérő újból intett neki, hogy nem lehet már kinyitni az ajtót. A kétségbeesett férfi nem engedte lerázni magát. Addig dörömbölt, amíg ajtót nyitottak neki. Az utaskísérő segített is neki, felszállni. Nagyot nézett, amikor meglátta, hogy a kitartó férfi nem más, mint a repülő pilótája. Ne zárd ki adventodból Jézust, mert kimaradhat karácsonyodból is!

Beküldés dátuma: 2018. november 19.
Edmund Blair Leighton: Árpád-házi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek

Mécs László sóhajt fel: "Magyar honban ki a szent? Ha a mérték tönkrement, senki-semmi meg nem ment."

A szent az élő Krisztus karakterét hordozza, alakítja ki. Sőt, megújul élete Krisztus karakterétől.

Mit jelent a karakter? (Kharax = határkő, szőlőkaró, cölöp)

Pl. a szőlőkaró egybetartja a növényt. A határkő pontosan jelöli ki a birtokot. De hogy jön létre, hogy alakul ki a karakter az emberben?

A mélylélektan tudni véli, hogy minden ember átöröklési anyagában minden testi-lelki tulajdonságra információt kap a szülőktől. Ennek legelemibb hordozói a gének. Ezek a gének (szinte már születésünk pillanatától) harcban állnak egymással. Van úgy, hogy a gének egyike-másika felülkerekedik (dominál), a másik pedig alulmarad (latens). Az alulmaradt nem halt meg, csak "alszik" és olykor előtör. De mi is megindíthatjuk, ha várunk valamit a szunnyadó énünktől (-ből).

Ez a nevelés lényege, ez az önnevelés lényege: génküzdelmek tudatos, tervszerű irányítása. --Ez az életben soha nem elméleti.

Tudok egy kormányzásban határozatlan királyról, akinek a felesége tékozló és pazarló volt. Így együtt szépen tönkretették az államkincstárat. Milyen gyermekük születik? Milyen lehet? Mit eredményeznek az ilyen gének? Gyermekük Árpád-házi Szent Erzsébet. Miért?

1. Lesz kelkivezetője. Elfogadja irányítását (a génküzdelmekben).

2. Igaz, pazarló lett ő is (volt is miből egy királylánynak). De pazarlása célja a szegények és a betegek.

Mivel ezeket folyamatosan tette, ismételte, ezzel gyakorlatot szerzett. Hittanos megfogalmazással: a begyakorolt jó szokás az erény. Jézusi karakterről akkor beszélünk, ha Jézussal egyesítjük törekvésünket. Tehát ő a cölöp, ami egyben tart minket.

Egy krisztusi karaktert ünneplünk, aki „jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel” adott szegényeinek. A karakterszegény korban jó lenne figyelni rá. „Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek…”

Beküldés dátuma: 2018. október 28.

Kórházkápolna
Mindenszentek: (11.01.) 11 óra (szentmise és megemlékezés halottainkról)
Halottak napja: (11.02.) ----
Szent Erzsébet (11.19.) - a Kórházkápolna búcsúja: 16 óra ünnepi szentmise
Szanatórium Mindenszentek: (11.01.) 15 óra (szentmise és megemlékezés halottainkról)
Bencés Templom
Mindenszentek: (11.01.) 9 óra (szentmise)
Halottak napja: (11.02.) 9 óra (szentmise és megemlékezés halottainkról)
Fabricius Otthon
Mindenszentek: (10.31.) 16 óra (szentmise és megemlékezés halottainkról)

Beküldés dátuma: 2018. június 21.

A Gondolatok vasárnapra és a Paraklétosz kiadványok megjelenése július hónapban szünetelni fog. A heti imák, idézetek és történetek továbbra is megjelennek oldalunkon.

Beküldés dátuma: 2018. május 20.

Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére tartottak szentmisét a győri Boldogasszony-székesegyházban 2018. május 23-án (szerdán) 11 órakor.

Emlékezés Boldog Apor Vilmosra (A hanganyagot készítették: Horváth László, Horváth Róbert, Molnár László, Molnár Lászlóné, Szolyák Melinda)

Beküldés dátuma: 2018. április 4.

2018. május 1., Szombathely, Emlékmű-domb

További információk a brennerjanos.hu oldalon.

Beküldés dátuma: 2018. április 4.

A betegek szentsége felvehető az Isteni irgalmasság vasárnapján (április 8-án).

Bencés Templom: 9 óra
Kórházkápolna: 11 óra

Beküldés dátuma: 2018. április 1.

Miért a szeretett tanítvány lelkében született meg az apostolok közül elsőnek a húsvéti hit? Hiszen ő sem látta a feltámadás pillanatát. Igaz történelmileg nem is követhető ez az esemény! Először azt szeretném tudatosítani, hogy egyedül ő nyer beavatást Szűz Mária hitébe. Az apostolok közül egyedül ő állt ott a kereszt tövében. Ismerjük a Mester végrendeletét: „Íme, a te anyád.” és „Íme a te fiad.” és házába fogadta János Máriát. Az elkövetkező napokat Máriával töltötte.

Mária a boldog ember, aki „hitt Istennek”, mert elfogadta a megtestesülést. Nem értette!  Aztán ő takarhatta pólyába gyermekét. Ha akkor még nem annyira, később már biztosan tudhatta, hogy Fia jobban tartozik az Atyához, mint hozzá. Talán nem túlzás, számított rá, hogy itt valami rendkívüli történik. A szeretett tanítvány viszont hallotta: „Most elhagyom a világot és az Atyához megyek.” Ezeket nem beszélhették át? Mária sem láthatta, amikor méhébe fogadta az Igét, a tanítvány sem a feltámadás pillanatát. A besüppedt lepel rádöbbentette: Jézus visszament az Atyához. Mivel Szent János Mária hitében részesült jobban érti, megérti a történtet.

            Péternek egyéni feltételezései vannak, mint Mária Magdolnának, mint Tamásnak is. De majd együtt, amikor megjelenik nekik Jézus, majd megszületik bennük a katolikus hit, az egyetemes hit.

Beküldés dátuma: 2018. március 31.

Az egész liturgikus év csúcspontja a szent háromnap. E szent háromnap csúcsa viszont ez a vigília, amikor Krisztus Urunk feltámadását ünnepeljük. A liturgia része: fényünnep, igeliturgia, keresztségi liturgia, allelujás szentmise. (Alleluja= Dicsérjétek az Urat)

1. Mi az asszonyok legnagyobb problémája az evangéliumban? „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” Mit látnak? Nem ott a kő, ahol várták! De nem azért volt így, hol a feltámadó Jézus ki tudjon jönni a sírból. Hiszen napok múlva zárt ajtókon keresztül jelenik meg valóságosan és dicsőült testben. Azért nincs ott a kő, hogy bemehessenek az asszonyok, bemehessen Péter és meglepődhessék. Azért nincs ott a kő, hogy én is bemehessek most az asszonyokkal és álmélkodhassak Isten csodálatos művein.

            Csak számomra létezik elhengeríthetetlen kő, ami örökre elzárni látszik mindazt, amiben reménykedtem. Isten számára nincs sírkő és nincs lehetetlen.

 2. „A követ elhengerítve találták.” Lehet, hogy életem útján is van ilyen kő, ami elzárja reményem útját. Ki hengeríti el és mi jön (lesz) utána? Lehet, hogy életem horizontjára is csúszik lassan egy feltartóztathatatlan kő. Lassan majd gyengülök… lehetőségem beszűkülnek… és jön  a halálom. Csak Jézussal záródjék ránk a nagy kő!

Örülök, hogy egy kő nem ott van ahova állították. Örülök, hogy egy sírkamrába beragyog a fény. „Pedig igen nagy kő” volt az, mondták az 

asszonyok. Most húsvétkor jókedvűek vagyunk. A bűn szörnyű. Láttuk nagypénteken a következményét. De most annyira örülünk, hogy gratulálunk a bűnnek: „Ó, szerencsés vétek, hogy ily hatalmas Megváltót kívánt és érdemelt.” Énekelte nevünkben is a kántor. Sőt, ez a mondat olvasható (majd) a húsvéti gyertyánk állványán is. Ezt kívántam megörökíteni és megjeleníteni benne.

Beküldés dátuma: 2018. március 30.

A nagyszombat tulajdonképpen liturgia nélküli nap. Nincs szentmise sem. Ezen a napon az Egyház Urunk sírjánál időzik, szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldoztatást is csak haldoklónak nyújtja. A szentgyónást és a betegek kenetét kivéve a többi szentséget nem szolgáltatja ki.

  •  
  • 1 / 2
  • >